© Lise Wulff

Send inn dine foto til “Bærum – Revisited”! Vises på Henie Onstad Kunstsenter høsten 2016


Bærum – Revisited er et visuelt møte med Bærums historie, fra 1900 og frem til i dag. Prosjektet inviterer Bærums befolkning til å delta med sine egne fotografier og små fortellinger. Det vises på Henie Onstad Kunstsenter som del av utstillingen UTOPIA BÆRUM, fra 16. oktober 2016 til 15. januar 2017.

Det engelske ordet “revisit” betyr å besøke igjen, men også å vurdere, diskutere og betrakte på nytt. Gjennom arkivfoto og private bilder ønsker kunstneren bak prosjektet, Lise Wulff, å skape en visuell strøm av inntrykk; Bygninger og gater, folk og interiør, aktiviteter og ting. Hva skjedde? Hva hadde vi på oss? Hva drev vi med på fritiden? Og hvordan ser det ut i dag?

Med fotografiet som budbærer vil gamle minner friskes opp og nye minner skapes

Lise Wulff

Tre områder i Bærum blir presentert: Sandvika, Nadderud med Egne Hjem og Rykkinn. Har du foto fra disse områdene? Send til adressen som passer stedet bildet er fra, senest 31. august 2016:

nadderud@hok.no

rykkinn@hok.no

sandvika@hok.no

Viktig! Merk bildet med: Ditt navn_Gatenavn eller annen stedsangivelse_Årstall_Navn på fotograf om tilgjengelig

 

 

Ønsker du å legge til en kommentar eller to i mailen om hva vi ser på bildet, setter vi pris på det. Gjennom innsendelsen gir du tillatelse til at materialet benyttes fritt og uten vederlag til prosjektet Bærum – Revisited, og tilhørende presentasjon av prosjektet i utstillingsøyemed, publikasjon, video, internett o.a. Innsendelse er også en bekreftelse på at fotograf og avbildede personer aksepterer at fotoene benyttes som beskrevet over.

Har du digitale bilder, send inn det. Har du bilder i album e.l.,  scann bildet, eller ta et foto av fotoet, og send på mail!

Vi er interessert i alle slags bilder som gir et inntrykk av tid og sted. Det kan være gatebilder, kjente og ukjente hus og bygg, tidstypiske klær, biler eller ting, interiørbilder, folk, merkedager og hverdagsfoto. Vi vil vise hva som skjedde mellom husene og inni husene.

Skjermbilde 2016-04-19 kl. 11.47.17-kopi

 

Hverdagshistorier

Når prosjektet tar for seg Bærums utvikling fra 1900 og frem til i dag, er det hverdagshistorien som står sentralt. Det er livet mellom husene, livet til folk flest, som presenteres. Foto av steder og hus, interiør og klær, biler og ting, folk og dyr, merkedager og hverdager – alt vil danne en strøm av inntrykk som publikum både bidrar til og kan tre inn i.

1974: Ny spark til jul! Den var fin å ha til butikken. Foto: Nina Christiansen

1974: Rykkinn. Ny spark til jul! Den var fin å ha til butikken. Foto: Nina Christiansen

 

Egne Hjem, Rykkinn og Sandvika

De tre områdene har hver sin identitet. Gjennom fotodokumentasjon søkes mulige svar på hvorfor områdene har utviklet seg som de har gjort; hvordan steder og kulturer dannes. Hvilke forskjeller og likheter går igjen? Kan man se en trend? Kan man se det som kom, komme?

Foto Nina Christiansen Potetløp og husbygging

Rykkinn på 1970-tallet: Potetløp og husbygging. Foto Nina Christiansen

Egne Hjem var blant de første forstedene til Oslo. På Nedre Nadderud gård ble det bygget en rekke selveierboliger fra 1900-1910. Bak utbyggingen stod Typografenes Byggeselskap, og typografene som jobbet i hovedstadens aviser fikk her mulighet til å skape seg sine egne hjem. Området fikk da også navnet Egne Hjem, og bestod av 70-80 småhus.

1929: Egne Hjem, Bærumsbanen. Prospektkort. Foto: Gran. Arkivfoto fra Bærum Bibliotek

1929: Egne Hjem, Bærumsbanen. Prospektkort. Foto: Gran. Arkivfoto fra Bærum Bibliotek, Bærumssamlingen

 

Rykkinn var et landbruksområde med gårder, jorder og frukthager. I 1966 vedtok kommunestyret å bygge ut flere tusen leiligheter på Rykkinn og Bryn. I 1970 stod de første boligene klare. Utbyggingen var et pionerprosjekt, der elementer som lite biltrafikk, store grøntområder, og lave byggekostnader stod sentralt. Mange småbarnsfamilier flyttet inn, noe som ga store ungdomskull. Utfordringer med ungdomsgjenger preget en lang periode nyhetsbildet, og skygget for andre og mer positive forhold på Rykkinn. I dag er befolkningssammensetningen mer balansert og Rykking er et modent boligområde.

1972: Rykkinn, folkedans. Arkivfoto fra Bærum Bibliotek

1972: Rykkinn, folkedans. Arkivfoto fra Bærum Bibliotek, Bærumssamlingen

 

Sandvika er det administrative sentrum i Bærum kommune og fikk bystatus i 2003. Stedet har totalt skiftet karakter fra den tidlige trehusbebyggelsen, via store infrastrukturelle endringer, til dagens bygninger og kulturelle tilbud.

Sandvika, Gågaten, Helgerudgården, 1978. Arkivfoto fra Bærum Bibliotek

1978: Sandvika, Gågaten, Helgerudgården. Arkivfoto fra Bærum Bibliotek, Bærumssamlingen

Kilde for informasjon om de tre områdene: Wikipedia og snl.no.

 

Fotografier og minner

Fra kameraets spede begynnelse som allemannseie på 1960-tallet og frem til dagens kamera på enhver telefon, har det skjedd en enorm utvikling i hva vi tar bilder av. Fra høytidelige bilder av viktige hendelser og merkedager, til en kontinuerlig dokumentasjon av alt og ingenting.

Fotografiet fungerer som et ekstra minne. Ting vi har opplevd, personer vi har møtt, steder vi har vært,… mye kunne gått i glemmeboken, eller bli husket på en helt annen måte, hadde det ikke vært for de fotografiene som ble tatt. Å bla i gamle album vekker minner av mange slag.

Men fotografiet er ikke bare et personlig anliggende og et personlig minne. Det er også av samfunnsmessig betydning. Det former det kollektive minnet.

Fotografiet med sitt billedspråk er universelt, det kan forstås av alle, på tvers av tid og sted. Og det kan formidle mye informasjon på kort tid. På et øyeblikk kan du ta inn en mengde informasjon det ville tatt lange avsnitt å forklare med ord.

Bærum – Revisited samler inn og dokumenterer fragmenter av folks liv. Fragmentene baserer seg på enkeltpersoners innsendelse av materiale, samt offentlig tilgjengelig arkivfoto. Det søkes å gjøre et representativt utvalg i det tilgjengelige materialet, for hver av de tre stedene Egne Hjem, Rykkinn og Sandvika. Ved å sammenstille en strøm av bilder fra et område, på tvers av tid, gis et inntrykk av stedet som hendelse.

Lise Wulff

 

Link til informasjon fra utstillingen på Henie Onstad Kunstsenter >>